پيام جراح

اتيكز پزشكي

info dans groupe تجربه‌هاي انجمن‌ سازي

info articles lies mot

اين كليد واژه به تمام مقالاتي كه به نحوي با اتيكز پزشكي ارتباط دارند برچسب مي‌شود.

مقاله‌ها

«قول شرف» عضويت در كالج جراحان

شنبه 30 آوريل 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

اتيكز در بهداشت همگاني

پنج شنبه 17 مه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

اتيكز شماره 6.03: تقسيم دستمزد:‌ ارجاع به مراكز مراقبت از سلامتي

سه شنبه 6 دسامبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

اتيكز شماره 02/1 انجمن پزشكي آمريكا: رابطه‌ قانون و اخلاق

دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره 2.03 انجمن پزشكي آمريكا: تخصيص منابع محدود پزشكي

دو شنبه 13 فوريه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره‌ي 8.021 انجمن پزشكي آمريكا:‌ الزام‌هاي اتيكال مديران پزشكي

شنبه 21 ژانويه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره‌ي 8.061: هديه‌ها‌ي صنعت به پزشكان

دو شنبه 31 اكتبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, داود حسين. نويسنده و مترجم

اتيكز شماره‌ي 9.011 انجمن پزشكي آمريكا:‌ آموزش مداوم پزشكي

يكشنبه 23 اكتبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

اتيكز شماره‌ي 9.065 انجمن پزشكي آمريكا:‌ تأمين مراقبت براي فقيران

پنج شنبه 13 اكتبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, داود حسين. نويسنده و مترجم

اتيكز پزشكي: اشتباه‌ها

پنج شنبه 15 سپتامبر 2011 بوسيله‌ى دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

اتيكز پزشكي: حقيقت گويي و پنهان‌سازي اطلاعات

يكشنبه 4 سپتامبر 2011

اتيكز پزشكي: پروفشن‌گرايي

دو شنبه 1 اوت 2011

براي خودتان كد اتيكز بنويسيد!

پنج شنبه 6 ژانويه 2011

برنامه رفتار پروفشنال انجمن آمريكايي جراحان اعصاب

جمعه 4 مارس 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

تعطيل كردن دكان «اخم»: يك دستاورد اخلاقي كنگره‌هاي جراحان عمومي

پنج شنبه 17 نوامبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

خدمات مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان به انجمن‌هاي گروه پزشكي و پيراپزشكي

پنج شنبه 7 ژوئيه 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

ديباچه‌اي بر‌ كد اتيكز پزشكي؛ بخش نخست

دو شنبه 23 آوريل 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

قانون و اتيكز پزشكي

يكشنبه 22 ژانويه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

كد اتيكز انجمن آمريكايي جراحان اعصاب

شنبه 18 فوريه 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

كنگره‌ها و اتيكز پزشكي

پنج شنبه 6 اكتبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

مبارزه با نخبه‌گرايي در كنگره‌هاي پزشكي

دو شنبه 31 ژانويه 2011

موضوع‌هاي دانشجويي

پنج شنبه 8 مارس 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

موضوع‌هاي دانشجويي: قسمت آخر

يكشنبه 25 مارس 2012 بوسيله‌ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: الزام‌هاي بيماران نسبت به پزشكانشان

دو شنبه 22 سپتامبر 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل اول

شنبه 6 سپتامبر 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل دو ؛ ماده دو ؛ خدمات پروفشنال پزشكان به يكديگر

دو شنبه 24 نوامبر 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل دو؛ راجع به وظايف پزشكان در قبال يكديگر، و در قبال پروفشن به طور كلي

جمعه 7 نوامبر 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

نگاهي به نخستين «كد اتيكز» ملي پزشكان

جمعه 3 ژوئن 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

پاسخ به پرسش‌هاي متداول اتيكال

شنبه 20 اوت 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

‌ اصول زيست‌‌اتيكز

پنج شنبه 15 دسامبر 2011 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه‌هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 246581

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License