پيام جراح

اتيكز پزشكي

:درون گروه تجربه‌هاي انجمن‌ سازي

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

اين كليد واژه به تمام مقالاتي كه به نحوي با اتيكز پزشكي ارتباط دارند برچسب مي‌شود.

مقاله ها

«قول شرف» عضويت در كالج جراحان

شنبه 30 آوريل 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

اتيكز در بهداشت همگاني

پنج شنبه 17 مه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

اتيكز شماره 6.03: تقسيم دستمزد:‌ ارجاع به مراكز مراقبت از سلامتي

سه شنبه 6 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

اتيكز شماره 02/1 انجمن پزشكي آمريكا: رابطه‌ قانون و اخلاق

دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره 2.03 انجمن پزشكي آمريكا: تخصيص منابع محدود پزشكي

دو شنبه 13 فوريه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره‌ي 8.021 انجمن پزشكي آمريكا:‌ الزام‌هاي اتيكال مديران پزشكي

شنبه 21 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

اتيكز شماره‌ي 8.061: هديه‌ها‌ي صنعت به پزشكان

دو شنبه 31 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان, داود حسين. نويسنده و مترجم

اتيكز شماره‌ي 9.011 انجمن پزشكي آمريكا:‌ آموزش مداوم پزشكي

يكشنبه 23 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

اتيكز شماره‌ي 9.065 انجمن پزشكي آمريكا:‌ تأمين مراقبت براي فقيران

پنج شنبه 13 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان, داود حسين. نويسنده و مترجم

اتيكز پزشكي: اشتباه‌ها

پنج شنبه 15 سپتامبر 2011 بوسيله ى دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

اتيكز پزشكي: حقيقت گويي و پنهان‌سازي اطلاعات

يكشنبه 4 سپتامبر 2011

اتيكز پزشكي: پروفشن‌گرايي

دو شنبه 1 اوت 2011

براي خودتان كد اتيكز بنويسيد!

پنج شنبه 6 ژانويه 2011

برنامه رفتار پروفشنال انجمن آمريكايي جراحان اعصاب

جمعه 4 مارس 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

تعطيل كردن دكان «اخم»: يك دستاورد اخلاقي كنگره‌هاي جراحان عمومي

پنج شنبه 17 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

خدمات مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان به انجمن‌هاي گروه پزشكي و پيراپزشكي

پنج شنبه 7 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

ديباچه‌اي بر‌ كد اتيكز پزشكي؛ بخش نخست

دو شنبه 23 آوريل 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, انجمن پزشكي آمريكا

قانون و اتيكز پزشكي

يكشنبه 22 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

كد اتيكز انجمن آمريكايي جراحان اعصاب

شنبه 18 فوريه 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان

كنگره‌ها و اتيكز پزشكي

پنج شنبه 6 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

مبارزه با نخبه‌گرايي در كنگره‌هاي پزشكي

دو شنبه 31 ژانويه 2011

موضوع‌هاي دانشجويي

پنج شنبه 8 مارس 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

موضوع‌هاي دانشجويي: قسمت آخر

يكشنبه 25 مارس 2012 بوسيله ى گروه نويسندگان, دانشكده‌ پزشكي دانشگاه واشنگتن

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: الزام‌هاي بيماران نسبت به پزشكانشان

دو شنبه 22 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل اول

شنبه 6 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل دو ؛ ماده دو ؛ خدمات پروفشنال پزشكان به يكديگر

دو شنبه 24 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

نخستين كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا: فصل دو؛ راجع به وظايف پزشكان در قبال يكديگر، و در قبال پروفشن به طور كلي

جمعه 7 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان

نگاهي به نخستين «كد اتيكز» ملي پزشكان

جمعه 3 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

پاسخ به پرسش‌هاي متداول اتيكال

شنبه 20 اوت 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

‌ اصول زيست‌‌اتيكز

پنج شنبه 15 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه نويسندگان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 75231

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.6 + AHUNTSIC

Creative Commons License